Site Kullanım Koşulları

1. Veri Sorumlusu

Avens Havalandırma Şirketleri A.Ş.  (“Avensair.com” veya “Şirket”)

Avensair.com olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin veri sahibi ilgili kişileri aydınlatmak amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni (“Aydınlatma Metni”) hazırladık.  

Avensair.com internet sitemiz aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz bu Aydınlatma Metni’nde açıklanmaktadır. Aydınlatma Metni, Avensair.com tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. Şirket, Aydınlatma Metni’nde gerekli olduğu takdirde her zaman değişiklik yapabilir. Yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin https://www.avensair.com/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.

2. İlgili Kişiler

Müşteriler
Veri Kategorileri

1- Kimlik Bilgileri

 İşlenen Kişisel Veriler:  

Adı, Soyadı, Doğum Tarihi, Cinsiyeti, T.C. Kimlik Numarası

Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi; Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi; Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi; İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi; İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi; Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi; Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi; Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi; Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi; Reklam, Kampanya ve Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi; Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi; Sözleşme ve Üyelik Süreçlerinin Yürütülmesi; Talep / Şikayetlerin Takibi; Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası; Sunulan Ürün ve Hizmetlerden Faydalandırmak için Gerekli Çalışmaların İş Birimleri Tarafından Yapılması ve İlgili İş Süreçlerinin Yürütülmesi; Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri: Yukarıda belirtilen kişisel veriler internet sitemizdeki üyelik formları, Giriş Yap ve Kayıt Ol sayfası içeriğinde yer alan ve tercihinize bağlı olarak doldurulabilecek alanlar, talep ve başvurularınız, sözleşmeler, kampanyalar ve üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemleri (Ör: Google Login, Facebook Login vb.) vasıtasıyla toplanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler:  

E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası

3- Hukuki İşlem Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler

4- Müşteri İşlem Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Fatura Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Talepler

5- İşlem Güvenliği Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri (Bağlantı Zamanı / Süresi vb.)

6- Finans Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri

7- Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:

 Çağrı Merkezi Ses Kayıtları

8- Lokasyon Bilgileri  

İşlenen Kişisel Veriler:  

Konum Bilgileri